Địa chỉ:Khách sạn Khánh Linh, 388 Trưng Nữ Vương, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

THOÁT KHỎI BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here